Close

Purposescan

Wat is de purposescan?

De purposescan is een zelf-assessment, welke op de diepst mogelijke manier inzicht geeft in iemands competenties, drijfveren en natuur. Deze tool is het resultaat van decennialange ervaring en onderzoek en is een heel betrouwbaar middel gebleken bij het vormgeven van ontwikkeltrajecten van individuen, teams en organisaties.

Binnen Mind&Health is deze waardevolle tool ook beschikbaar voor klanten en de inzet ervan wordt verzorgd door Mark Braber, gecertificeerd coach voor de purposescan en executive coach binnen het netwerk van Mind&Health.

Hoe werkt het?

De purposescan wordt ingezet tijdens een nieuw of bestaand ontwikkeltraject, waarbij verdiept inzicht in het zijn van de klant op korte termijn gewenst is.

De klant vult een digitale vragenlijst in. Aan de hand van de uitkomsten doet Mark de analyse en werkt deze uit. Tenslotte wordt de uitkomst en de analyse in een live of digitale sessie teruggekoppeld. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit één op één met de klant of middels een sessie waarbij de klant, de bestaande coach van Mind&Health en Mark in gezamenlijkheid de uitkomst van de purposecan bespreken, gekoppeld aan de coachvraag.

Hiermee krijgt de klant onder professionele begeleiding in korte tijd verdiept inzicht in het eigen gedrag, drijfveren en natuur.

Wat is het voordeel van het inzetten van de purposescan?

  • Deze scan geeft inzicht in eigen gedrag, drijfveren én natuur (van ‘nature’, via ‘nurture’ naar actueel gedrag)
  • Deze scan geeft inzicht in natuurlijk en aangeleerd gedrag
  • Deze scan geeft concrete en zichtbaar gemaakte aanknopingspunten voor ontwikkeldoelen
  • Deze scan geeft inzicht binnen welke context iemand het best tot zijn of haar recht komt
  • Deze scan geeft de mogelijkheid om ook op teamniveau tot optimale ontwikkeling te komen

Wat is de investering?

De investering voor het inzetten van de purposescan bedraagt € 1.575 excl. btw. Dit betreft de vergoeding voor de licentiekosten van de purposescan, de analyse, de schriftelijke verslaglegging en de feedbacksessie. Mocht de terugkoppeling in de aanwezigheid van de begeleidende coach plaatsvinden, om zo de integraliteit maximaal te waarborgen, worden deze uren tevens in rekening gebracht.

Interesse in de purposescan?

Uit onze inmiddels rijke ervaring blijkt dat een live-terugkoppelsessie met Mark tezamen met de bestaande coach veruit het meeste effect heeft. Daarmee valt de overall investering van deze purpose-scan hoger uit, echter de grotere effectiviteit én impact compenseert dit zeker. De investering voor live is een additionele € 225,= voor Mark + het coachtarief van je bestaande Mind&Health coach…

Wat onze klanten teruggeven over de purposescan

Olivier / 2020
Partner

Een enkele coaching sessie met Mark is dermate positief en impactvol geweest dat een testimonial op zijn plaats is. Mark heeft een zogenaamde purpose scan afgenomen en deze op een constructieve en impactvolle wijze teruggekoppeld. Ik heb aan de hand van zijn feedback veel nieuwe inzichten kunnen opdoen over mijn kwaliteiten, drijfveren en valkuilen. Omdat mijn vaste coach bij Mind&Health ook deelgenomen heeft aan de feedbacksessie, hebben we samen meer inzichten kunnen opdoen voor de vaste coaching.”

Caroline / 2020
Compliance & Privacy Officer

“Nooit gedacht dat de relatief overzichtelijke, beknopte vragenlijst van de purposescan kan leiden tot een rapport met zoveel aanknopingspunten die spot-on zijn voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Mark heeft voor mij de purposescan geanalyseerd en vertaald naar een rapport met aanbevelingen. De wijze waarop Mark het rapport vervolgens bespreekt is inspirerend. Hij weet op hele prettige wijze de inzichten kernachtig te verwoorden; positief en met scherpte. Door het serieuze gesprek af te wisselen met een humorvolle knipoog is het feedback-gesprek ook gewoon leuk. Het heeft mij een flinke zet in de goede richting gegeven, om daadwerkelijk met mijn persoonlijke uitdagingen aan de slag te gaan. “

Ruud / 2021
Sales Manager

De purposescan heeft mij inzicht gegeven in wie ik ben en wat mij drijft en geeft een mooie basis voor de coachingsgesprekken met Mind&Health.

Jurrijn / 2021
Eigenaar

De uitslag van mijn purposescan heeft mij veel inzichten gegeven. Wie ben ik van nature én ook wat heb ik mijzelf aangeleerd en past daarmee niet natuurlijk bij mij… Doe ik het dat dan toch, waar ik zodoende automatisch op leegloop. Overall veel inzichten verzameld om mijn focus op het wezenlijke helder te hebben en te houden.