Close

Redden mijn mensen het thuis tijdens de 2e en misschien zelfs 3e coronagolf?

In de praktijk hebben wij mogen ervaren dat online vitaliteitsgesprekken met medewerkers in deze tijd een effectief middel zijn. Zelfs al met een gesprek van 30 minuten per persoon geef je je mensen en je organisatie een groot cadeau.  Het resultaat is dat iedere werknemer inzicht en handvatten krijgt in individuele uitdagingen die spelen en dat jullie ontdekken welke thema’s collectief bij jouw organisatie aandacht mogen krijgen.

Tijdens deze pandemie waarin ook de medewerkers in jouw bedrijf genoodzaakt zijn om (deels) thuis te werken, is het vraagstuk rondom hun fysieke en mentale vitaliteit belangrijker dan ooit. Is het voor jou ook lastiger in te schatten hoe jouw mensen in hun vel zitten? Eén ding weet jij wel zeker; je wilt er voor hen zijn. Hoe doe je dat nu?

Wij geloven als Mind&Health steeds sterker in de ongelofelijke kracht van ‘de vitale medewerker’. Het wordt ons iedere dag duidelijker wat hiervan de waarde is. En dat je dit bereikt door juist laagdrempelig te interveniëren. De kracht van het kleine…

Om deze reden bieden wij onze energielevel-check in combinatie met een online vitaliteitsgesprek van 30 minuten aan voor teams en organisaties.

Het resultaat voor jouw medewerkers:

 • een nulmeting en daardoor bewustwording
 • praktische tips en belangrijke inzichten om daarmee een eerste stap te zetten naar meer energie

Het resultaat voor jou als organisatie:

 • inzicht in de rode draden/thema’s die binnen jouw organisatie spelen
 • vroegtijdige identificatie van mogelijk dreigende ‘uitvallers’
 • kostenbesparing op (potentieel) ziekteverzuim

Uiteraard zijn de uitkomsten vertrouwelijk en worden deze alleen met de medewerker persoonlijk besproken. Mind&Health haalt de rode draden eruit en adviseert jouw organisatie over wat er speelt. Geanonimiseerd natuurlijk! Deze uitkomst wordt vervolgens in het strategisch plan resp. in het HR-beleid geïntegreerd. Zo wordt het een logisch en zich versterkend geheel en geen losse en/of tijdelijke component.

Mocht je interesse hebben, laat het dan weten via 035-7440303 of office@mindandhealth.nl

Hieronder vind je alle informatie op een rij…

Wat kunnen je medewerkers verwachten?

 • energielevel-check (= een vragenlijst; invultijd 5 à 6 minuten)
 • een persoonlijk energiedashboard als uitkomst
 • online coachingsgesprek van 30 minuten
 • e-book met concrete, praktische tips en handvatten voor meer vitaliteit

Wat is de energielevel-check?

Tijdens de energielevel-check beantwoorden je medewerkers 30 vragen over de 10 energizers in het leven:

Energizers

Op basis van de 10 energizers laten wij jouw medewerkers stap voor stap zien hoe je deze in balans kunt brengen en houden. Deze energizers zijn factoren waar iedereen energie van krijgt, mits je je bewust bent van de werking, de juiste persoonlijke kennis hieromtrent hebt en deze in je leven integreert. Alle energizers staan met elkaar in verband en hebben invloed op elkaar. Zodra je met één energizer begint heeft dat een positief effect op de andere negen en zo op je hele leven.  Op die manier groeit de vitaliteit en zijn je medewerkers klaar om weer vol energie, focus en plezier wensen en ambities waar te maken. Dat is de wereld van Mind&Health. En in die wereld draait het om jouw mensen.

Na het invullen van de energielevel-check ontvangen jullie medewerkers hun persoonlijk energiedashboard per mail. Deze wordt tijdens het vitaliteitsgesprek besproken. In de mail vinden zij tevens een link om het gesprek zelf in te plannen met een van onze coaches.

Wat komt er aan bod in het online vitaliteitsgesprek?

Het online vitaliteitsgesprek van 30 minuten is een moment van bewustwording samen met één van onze betrokken coaches. Het staat helemaal in het teken van vitaliteit en energie, is praktisch en pragmatisch en opgebouwd aan de hand van het (wetenschappelijk onderbouwde) energiedashboard.

Enkele vragen die aan de orde kunnen gaan komen:

 • Wat heeft jouw aandacht of zou aandacht mogen krijgen?
 • Wat springt er voor jou uit? 
 • Als je het voor het zeggen hebt en er geen beperkingen zijn, wat zou er dan voor je gaan veranderen? 
 • Waar wil jij in dit gesprek aandacht aan geven en je op richten?
 • Waar ga je vanaf vandaag mee starten en/of stoppen?

2021 – van #covid naar #gofit!