Close

Overig

Privacyreglement

Privacyreglement Mind&Health B.V. In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Artikel 1. Toelichting op het Reglement Mind&Health mag de gegevens die door personen aan haar verstrekt […]

Lees verder

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid 1.1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden, hierna te noemen “Algemene voorwaarden,” onderdeel uit van alle overeenkomsten, die tussen Opdrachtgever en Mind&Health B.V. (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) worden gesloten met betrekking tot screenings, advisering, coaching en andere diensten, zoals trails etc.. Ze zijn […]

Lees verder

TALENT GEZOCHT

Wij zijn altijd op zoek naar gedreven talent! Iemand die met veel passie kan bijdragen aan de verdere groei van Mind&Health. De missie van Mind&Health is “Happy, healthy & in ontwikkeling…”, waarbij we multidisciplinair en integraal bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van werkend Nederland. Deel jij deze missie? Dan […]

Lees verder