Close

Leren en innoveren met een growth mindset

Leren is een proces dat continu door kan blijven gaan, alleen als je er zelf aan werkt. Door te blijven leren en innoveren, blijven je kennis en vaardigheden relevant. Innovaties gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Om deze veranderingen bij te houden, kan je het beste geloven dat je zelf net zo snel mee kan ontwikkelen.

Growth vs. Fixed mindset

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is het mogelijk om onderscheid te maken tussen een growth en fixed mindset. Deze twee mindsets staan tegenover elkaar op een spectrum. Weinig mensen hebben een volledige growth of fixed mindset. De mensen met een growth mindset geloven dat persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. Ze geloven dat als je blijft oefenen je steeds beter wordt en ze zijn niet bang om iets nieuws te proberen of om fouten te maken. Ze zien fouten juist als een kans om meer te leren.

Aan de andere kant van het spectrum liggen de mensen met een fixed mindset. Zij denken dat intelligentie en capaciteiten vastliggen. Deze mensen geloven dat er weinig ruimte is voor het ontwikkelen van competenties en zetten niet door wanneer iets niet meteen lukt. Mensen met een fixed mindset zien verandering vaak als een bedreiging omdat ze moeite hebben mee te groeien.

Mindset in educatie

Elk kind wordt geboren met een growth mindset. In de eerste 4 jaar van je leven leer je allerlei vaardigheden zoals kruipen, eten, zitten, praten en lopen. Dit gaat via een letterlijk en figuurlijk proces van vallen en opstaan. Je geeft niet op wanneer het even tegenzit. Of je er nou wat langer over doet, of wat meer hulp bij nodig hebt, uiteindelijk leer je als kind deze vaardigheden.

Zodra je als kind op school komt, verandert je omgeving. Er wordt gefocust op eindresultaten en standaarden waar je naar toe dient te groeien. Wanneer je hier niet aan kan voldoen “loop je achter”. Er wordt extra aandacht aan je besteed en je wordt gecorrigeerd totdat je de taak succesvol volbracht hebt.

Juist de kinderen die een vaardigheid makkelijk onder de knie krijgen, krijgen wel complimenten, echter ontvangen zij geen feedback op het proces dat tot hun succes leidde. Het is daarom moeilijker om te begrijpen wat ze goed doen en waar nog ruimte is voor verbetering.

Later zullen ze voor lastigere taken komen te staan waarin ze niet in één keer succesvol zijn. Het kan dan moeilijk zijn hiermee om te gaan of om hulp te vragen omdat ze dit niet geleerd hebben.

Bedrijfscultuur

Wanneer je aan je carrière begint en het bedrijfsleven instapt, wordt intelligentie vaak nog als hoogste goed gezien. We doen daarom ons best om zo slim mogelijk over te komen en fouten maken past daar niet bij. We nemen liever geen risico’s en als er wel wat fout gaat, wordt dit verzwegen, erover gelogen of wordt de schuld afgeschoven op een ander. Deze focus op intelligentie leidt daardoor tot een fixed mindset en is zeker geen goede match met innovatie.

Dit wordt deels beïnvloed door het topmanagement. Zij geven aan dat fouten maken mag, maar handelen hier niet naar. Managers laten zich nog te vaak leiden door kortetermijnresultaten waardoor risicomijdende beslissingen worden genomen en fouten door werknemers worden afgestraft. Dit gedrag wordt gekopieerd door alle lage in het bedrijf, en zo ontstaat er een cultuur waarin niet voldoende plaats is voor de growth mindset.

Wat kan er anders?

We zien steeds meer dat bedrijven het anders doen. Ze kiezen niet meer voor de slimste van de klas, maar kijken naar de soft skills van kandidaten. Dit doen zij bijvoorbeeld door een kijkje te nemen onder de motorkap van sollicitanten door ze een persoonlijkheidstest te laten doen. Ze zoeken naar mensen die openstaan voor ontwikkeling en kunnen omgaan met innovatie.

Om de growth mindset bij bestaande werknemers te stimuleren is het belangrijk dat het managementteam het goede voorbeeld geeft. Zo kunnen managers hun team meer uitdaging en vertrouwen geven door nieuwe projecten of extra taken. Als iemand iets nog nooit gedaan heeft, betekent het niet dat ze het niet kunnen. Het is aan de leidinggevende om de werknemer goed voor te bereiden en beschikbaar te zijn voor vragen, zodat de kans op succes het grootst is.

Dit betekent natuurlijk niet dat alles door de vingers gezien kan worden. Je mag wel aansprakelijk gehouden worden voor fouten, echter de reactie mag niet té kritisch of straffend zijn. Het is beter om te vragen naar wat iemand geleerd heeft van een fout. Zo kun je samen terugkijken op het proces en aanwijzen waar en hoe het fout ging en kan in de toekomst met een verbeterd proces wel het gewilde resultaat behaald worden.

Je mindset testen

Je mindset beïnvloedt dus onder andere hoe je omgaat met uitdagingen, succes van jezelf en anderen, en vooral fouten. Het staat niet vast en is afhankelijk van de situatie en je omgeving. Om toch een idee te krijgen van jouw mindset, kun je kijken in welke antwoorden op de volgende vragen je jezelf het meest herkent.

Hoe denk jij over de talenten en persoonlijkheid van jezelf en anderen?

A. Sommige mensen zijn nou eenmaal beter in iets of socialer dan anderen. Je bent wie je bent.
B. Je kunt beter worden als je er moeite voor doet, toch zul je nooit goed    worden in dingen waar je geen talent voor hebt.
C. Misschien liggen sommige dingen je minder, toch kun je met de juiste  inzet alles bereiken.

Hoe ga jij om met uitdagingen en moeilijkheden?

A. Ik ga ze liever uit de weg, zeker als ik weinig kans op succes zie.
B. Als ze niet te moeilijk zijn, ga ik ze aan. Zien dat ik vooruitga motiveert  me.
C. Ik zoek uitdagingen op. Als het niet meteen lukt, zet ik door of vraag ik hulp

Je hebt een fout gemaakt, wat nu?

A. Stilhouden zodat niemand erachter komt. Het was toch niet echt mijn schuld.
B. Dat is jammer. Ik geef mijn fout toe, zodat deze kan worden gecorrigeerd.
C. Geen punt, fouten maken hoort bij het leren, zeker als ik het uiterste in mezelf zoek.

Je collega boekt een groot succes en staat in de spotlights. Hoe voel je je?

A. Balen, natuurlijk. Ze had geluk en nu krijgt zij de promotie die ik wilde.
B. Ik wil beter zijn dan zij. Volgende week sta ik daar.
C. Ik ben blij voor haar en voel me meer gemotiveerd. Iedereen verdient zijn succes en ik kan haar altijd even vragen wat haar geheimen zijn.

Kun jij goed om hulp vragen?

A. Nee, ik doe het liever zelf.
B. Soms doe ik het, maar ik vind het lastig om mezelf bloot te geven.
C. Ja, dat doe ik regelmatig en het liefst aan specialisten die ik respecteer.

Wat is jouw mindset?

Heb jij het meest voor A gekozen? Dan denk je waarschijnlijk in een fixed mindset. Je bent zoals je bent en het is moeilijk om je competenties te ontwikkelen wanneer je er geen aanleg voor hebt. Speel het niet te vaak op safe, want je weet niet hoe erg je jezelf kunt verbazen als je er echt voor gaat.

Als je meestal B hebt gekozen, zit je tussen een growth en fixed mindset in. Je vermijdt het risico op fouten en negatieve feedback, je snapt wel dat het bij het leerproces hoort. Probeer het wat meer actief op te zoeken, want je kan er zeker veel van leren.

Heb je meestal C gekozen? Dan heb je een overwegende growth mindset en wil je je waarschijnlijk altijd volledig inzetten, ook al heb je er geen aanleg voor. Je best doen is nooit verspilde moeite, omdat je overal van leert.

Mocht je van een fixed naar een growth mindset willen groeien, neem dan contact op met Mind&Health via office@mindandhealth.nl of bel 035-7440303.

ze dan w

.
Geschreven door Vivian Kuijper van YoungCapital.

(Vivian Kuijper werkt als Digital pr-medewerker bij YoungCapital. Naast haar studie International Business Management and Marketing, schrijft zij artikelen over diverse onderwerpen zoals de growth mindset en jongeren op de arbeidsmarkt.)

 (deze dan wit maken)

. (dze dan wit maken)

. (deze dan wit maken)

. (deze dan wit maken)