Close

Als je doet wat je oprecht wilt doen, dan gaat alles stromen

Masterclass Helma Lieberwerth

Wat is eigenlijk jouw zijnsintentie? Het is een vraag waar sommige mensen een heel leven over doen om die te ontdekken. Je eigen intentie, je bedoeling of bestemming? Dat heb je niet zo snel in beeld. Toch krijgen we tijdens de masterclass ‘Werkelijk ieder mens draagt iets unieks bij, aan zichzelf en aan anderen’ bij Mind&Health een kijkje in de wereld van Helma Lieberwerth, die inmiddels alweer een groot deel van haar leven besteedt aan het werken met mensen en organisaties die graag willen ontdekken wat hun zijnsintentie is.

Helma schreef samen met Ingrid Aarsman, die tevens aanwezig is, het boek ‘Zijnsintentie’ en ontwikkelde een eigen visie en kijk op mensen en op persoonlijke groei. Haar grondgedachte is dat elk mens iets unieks bijdraagt, aan zichzelf en aan anderen en de wereld. Helma begint gelijk met een mooi verdiepend uitgangspunt: “Alles is al vanaf je geboorte aanwezig om je ware zelf te zijn. En het gaat verder: alles is er ook voor bedoeld. In de eerste tien jaar van je leven zie, hoor en ervaar je specifiek dat wat je voorbereid om op latere leeftijd je zijnsintentie volledig te manifesteren. Je doorloopt als het ware een levensschool.”

De omgeving waarin je geboren wordt is precies die omgeving waar jij moet zijn. Je ziet, hoort en ervaart er in de eerste tien jaar van je leven precies dát wat jou specifiek voorbereidt om later in je leven je zijnsintentie volledig te kunnen verwezenlijken, legt ze uit. Het is als het ware een specifiek op jouw intentie afgestemd vakkenpakket met daarin verschillende levenslessen. Door deze levenslessen word je verlangen aangewakkerd om je zijnsintentie te willen vervullen. 

Maar belooft Helma: “Vanavond wordt het geen hogere wiskunde, want het leven werkt zo dat je in allerlei vormen signalen krijgt over je zijnsintentie, als je daar maar alert op bent.” Haar visie maakt het eenvoudiger om signalen die je in de goede richting wijzen te herkennen en om er betekenis aan te geven. Kom maar op dus met die tools, is de houding van de nieuwsgierige aanwezigen.

Levensverhaal van Helma

Ter introductie neemt Helma de deelnemers eerst mee in haar eigen levensverhaal. Het moment waarop zij ontdekte wat zij heeft bij te dragen in het leven. Na twee burn-outs ontdekte ze dat de IT-wereld, waar zij succesvol in werkzaam was, niet de juiste richting was. Ze had het er prima naar haar zin, maar haar lijf vertelde een ander verhaal, wat maakte dat ze allerlei ontwikkelingsopleidingen ging volgen, ze ging NLP en Transactionele Analyse studeren, en werd gevraagd om in het bedrijfsleven te trainen en coachen.

Alleen merkte ze dat ondanks boeiende trainingen bij allerhande bedrijven, ze vaak na een half jaartje terugkwam en zag dat iedereen weer was teruggevallen in oud gedrag. In essentie was er dan in het bedrijf niets veranderd. Dat zette haar aan het denken en zoals dat vaak gaat op je levenspad, komt er dan een moment waarop je inziet hoe je dat ook echt vorm kunt geven. Helma zocht naar een manier om haar gedachtegoed duurzaam, efficient en doeltreffend in te gaan zetten.

Bij Helma was dat het moment waarop zij bij een vriendin langsging voor een kop thee en zij op haar laptop het systeem zag dat deze vriendin, Yvonne van Stigt, gebruikte als natuurgeneeskundige. Toen realiseerde Helma zich dat zij een dergelijk softwaresysteem wilde ontwikkelen voor mensen, hun talenten, ervaringen en intenties. “Ik wilde die ombouwen naar een zakelijke en vooral duurzame toepassing voor organisaties en het psycho-emotionele stuk van mensen.”

Het kostte haar zo’n jaar of tien om alles te verfijnen maar inmiddels staat haar methode als een huis en zijn inmiddels tienduizend mensen begeleid door een speciale Quaner (een door Helma opgeleidde trainer in haar methode Quaning) om zichzelf beter te leren kennen. Binnen zeven weken heb je dan je doel bereikt, belooft ze. “Alle Quaners die ik in die jaren heb mogen opleiden en ikzelf hebben inmiddels ruim 10.000 mensen begeleid en zij ervaren dus dat duurzame resultaat waar ik destijds naar op zoek was.”

Deze masterclass zal alleen niet gaan over Quaning, maar over haar visie op mensen en persoonlijke groei, over de Zijnsintentie, die wel als basis gebruikt wordt in Quaning.  Vandaag zitten in de zaal mensen, die zijn gekomen voor hun persoonlijke groei, om tools te krijgen bij tegenslagen in het leven, uit nieuwsgierigheid of om als coach of trainer haar aanpak in te kunnen zetten. Ook zijn er enkele ondernemers die geboeid zijn door het onderwerp voor hun eigen bedrijf. “Want niets is zo fijn”, beaamt Helma, “als een organisatie waar mensen op de juiste plek zitten en ze doen waarvoor ze in de wieg gelegd zijn.”

Na een opwarmertje waarbij we in tweetallen op zoek gaan naar elkaars wensen en verlangens over deze avond, geeft Helma een uiteenzetting over haar visie, die gestoeld is op de Heim-theorie. Deze theorie behelst 12 dimensies van de Duitse theoretisch natuurkundige Burkhard Heim: een natuurkundige uit de vorige eeuw die meer aandacht verdient dan hij tot op heden heeft gekregen, vond ook Stephen Hawking, die voor zijn dood de aandacht vestigde op zijn voorganger.

Het leuke vindt Helma dat zij en Heim iets gemeen hebben: hun diepgewortelde fascinatie en onderzoeksdrang op het gebied van mensen en hun invloed op hun omgeving. Dat maakt dat zij Heims model, samen met haar interpretatie, dankbaar gebruikt. Het plaatje dat zij hierbij toont (zie afbeelding) vraagt enige toelichting.

De 12 dimensies van Heim

In de eerste pijler staat beschreven wat Heim heeft beschreven als factoren die van invloed zijn op het inzicht in jezelf als mens. Allereerst heb je de dagelijkse wereld (factor 1, 2 en 3), dat zijn dingen die je overkomen en waar je ogenschijnlijk geen invloed op hebt. Ze vertegenwoordigen die lagen van de werkelijkheid waarin alles zichtbaar en tastbaar is: dat wat we doen en wat in beeld en geluid kan worden vastgelegd. Tot de jaren dertig van de vorige eeuw dachten wetenschappers dat het leven zo in elkaar zat. Als er iets gebeurt in je leven, dan komt dat omdat het je gewoonweg overkomt. Daar heb je geen invloed op, dacht men.

Maar na de jaren dertig veranderde dat beeld, legt Helma uit. Onder invloed van Albert Einstein kwam de invloed van tijd erbij. Tijd is heel concreet en toch ongrijpbaar: soms duurt een uur voor je gevoel uren en soms lijkt het in een ogenblik voorbij gevlogen. Zo werden er vragen gesteld door wetenschappers bij het voorgaande: klopte dat wel? Was er inderdaad geen sprak van enige invloed? Toen ontstond vanuit verschillende disciplines de gedachte: alles staat in verbinding met elkaar. Waarna het uitgangspunt werd dat mensen wel degelijk invloed hebben op wat je overkomt. (factor 4)

Bij factoren 5 + 6 zie je de gedachten van de mens. Gedachten vormen de bron voor wat we doen en daarmee voor het resultaat dat we behalen in de eerste drie dimensies: de zichtbare en tastbare wereld. Destijds een heel nieuw fenomeen, waar we inmiddels helemaal vertrouwt mee zijn. Namelijk: dat wat je denkt heeft ook invloed op hoe je leven verloopt. Geloof je dat je iets kunt, dan krijg je het sneller voor elkaar dan wanneer je denkt dat het toch nooit gaat lukken. Gedachten bepalen dus mede het resultaat in die eerste drie dimensies.

Daarboven zie je bij factoren 7 + 8: het persoonlijk informatieveld, dat is gevuld met informatie over het verlangen om te zijn wie je bent en die jouw zijnsintentie vormgeeft. Je krijgt bij je geboorte het verlangen mee om daar invulling aan te geven. Je krijgt een lichaam dat je ertoe in staat stelt je zijnsintentie te manifesteren. Je krijgt daarvoor talenten mee, die je vanaf het allereerste moment van je leven inzet. En je wordt geboren in een omgeving waarin je in de eerste tien jaar van je leven dingen ziet, hoort en ervaart die je voorbereiden om later in je leven je zijnsintentie volledig te manifesteren. Zo bepaal je dus wat je denkt wat je denkt en daarmee wat je doet wat je doet.

En tot slot heb je de laatste drie dimensies: dat is het globaal informatieveld, ofwel de blauwdruk waar alles in zit opgeslagen om de wereld te laten draaien. “Het is het veld waar wetenschappers als bijvoorbeeld Rupert Sheldrake van zeggen dat hierin alles wat we nodig hebben om het leven te leven, in blauwdruk is opgenomen. De alles omvattende wereld waarin we leven, ook wel matrix, het Veld of Akasha genoemd. Hier komt alles werkelijk samen, is alles met elkaar verbonden. Elk deeltje heeft een bepaalde intentie waarmee het is geïnformeerd. Hierin bevindt zich ook het kwantumveld. Je leven ligt voor een deel vast, maar je kiest wel zelf je eigen route.” Volgens Helma is het geen hogere wiskunde, je kunt deze dimensies vergelijken met een organisatie met allemaal functies en als iedereen op de juiste plek zit in de organisatie, dan loopt het bedrijf ook beter.

Inmiddels duizelt het bij de aanwezigen: zo’n indrukwekkende infographic met allerlei bouwstenen die ervoor zorgen dat je al dan niet ontdekt wat jij te doen hebt in het leven en waarvan jij in een flow raakt. “Als jij weet waar bij jou alle dimensies over gaan, zul je merken dat je leven makkelijker stroomt. Het gaat er vooral om dat je je bewust bent van de signalen die je in je leven krijgt, zodat je weet dat je helemaal in lijn met jezelf kunt leven of dat er nog winst te boeken is.”

Want herhaalt Helma: “Elk mens draagt iets unieks bij, aan zichzelf en aan een specifieke groep mensen. Het is als het ware jouw levensschool met een specifiek op jouw zijnsintentie afgestemd vakkenpakket met verschillende levenslessen. En dat ontdek je onder andere door jezelf bepaalde vragen te stellen.”

De twee magische vragen

En zo komen we op deze avond dichterbij de twee magische vragen, die vanavond centraal staan om te weten op welk vlak je nog meer jezelf kunt zijn. Helma spoort iedereen aan om aan de slag te gaan in tweetallen om te ontdekken waardoor een tipje van de sluier van jouw intentie wordt opgelicht. Ze geeft ons daarbij een paar mooie gezichtspunten mee. Want wat gebeurt er eigenlijk als je weet wat jouw intentie is en dat is opgeslagen in het persoonlijk informatieveld? De effecten klinken aanlokkelijk:

  • Je bruist van de energie
  • Er komen allemaal schijnbare toevalligheden op je pad
  • De vaart zit in de dingen
  • Je voelt innerlijke zekerheid

Daar tegenover staan enkele signalen die je laten weten dat je nog meer jezelf kunt zijn. Je bent altijd op de juiste weg, want die weg laat je middels signalen weten of je zuiver vanuit je zijnsintentie leeft of dat je bepaalde facetten nog verder te vervullen hebt om je zijnsintentie volledig te manifesteren. Dat ontdek je onder andere door:

  • Frustratie, ergernis, irritatie en chagrijn te ervaren
  • Doordat dingen stroperig gaan
  • Het voelen van twijfel en innerlijke onzekerheid

Helma weet uit ervaring dat wanneer je die signalen negeert en bijvoorbeeld als antwoord op je frustratie van baan verandert of in een nieuwe relatie stapt, je na een tijdje gewoon weer dezelfde thema’s tegenkomt in je leven. Als je deze factoren negeert, val je vaak terug in oud gedrag.

Daarom is het juist handig om te kijken wanneer mensen of zaken je irriteren: zie die vervelende collega als een spiegel voor jezelf. Die bewuste persoon resoneert op jouw informatie in je persoonlijk informatieveld en daardoor krijg jij inzicht in welk facet van jezelf nog verder ingevuld moet worden. Ergernissen zijn een bron van informatie om jezelf beter te leren kennen.

Hoewel het overzicht van de twaalf dimensies wellicht op het eerste gezicht complex lijkt, laat Helma zien dat haar visie juist heel praktisch is. En dat je vooral antwoorden kunt vinden in het dagelijkse leven om mee aan de slag te gaan. Want in ieder voorbeeld uit de ergernis in je dagelijks leven kun je een bron van verlangen vinden, vertelt ze.

Toch komen er op haar verhaal wat sputterende vragen: hoe zit dan dat met zwervers? Als zij hun zijnsintentie vinden, hebben ze dan als vanzelf een huis? Of mensen met psychiatrische problemen, zijn die ook hiermee geholpen? Helma benadrukt dat haar methode vooral bedoeld is voor de zakelijke markt, niet zozeer om met cliënten aan de slag te gaan. Maar desalniettemin denkt ze wel dat wanneer die zwerver ontdekt wat hij of zij te doen heeft, dat zijn of haar leven wel beter kan gaan stromen. “Ook als je thuisloos bent, kun je teruggaan naar wat er in jouw levensschool is gebeurd. Blijkbaar is dat thuisloos zijn een belangrijk onderdeel van de levensschool van die persoon en draagt hij vanuit zijn zijnsintentie juist op dat gebied, je thuis voelen, iets bij aan anderen. Dat zegt nog niet dat zijn zijnsintentie Thuis is, wel dat het voor zijn zijnsintentie belangrijk is om thuis te ervaren.”

Deze vraag uit het publiek geeft volgens de spreker juist aan dat je kunt kijken naar het verloop van je leven en welke kiemen al zichtbaar waren over jouw zijnsintentie. “Je krijgt in je leven signalen waardoor je weet of je in lijn leeft met jouw zijnsintentie of dat je die nog verder te ontdekken en te vervullen hebt. Zie het als een hyperintelligent feedbacksysteem. Zodra je de signalen herkent en de betekenis ervan over jouw intentie begrijpt en in je persoonlijk informatieveld is opgeslagen, gaat het voor je werken.”

En je kunt die intentie al op jonge leeftijd ontdekken. Bijvoorbeeld in het spel van kinderen. “Kijk maar eens naar het spel van je kind, volwassenen denken vaak dat ze gewoon spelen, maar ze doen al iets dat veel zegt over wat ze bij te dragen hebben.” Daarom doet Helma sinds vijf jaar onderzoek naar kinderen onder de tien jaar, om te kijken wat er gebeurt als hun ouders al weten wat hun intenties zijn. Ontwikkelen ze zich anders als pubers en jongvolwassenen? Een interessant uitgangspunt. “Het gaat mij er in het onderzoek vooral om wat het effect is van het weten van de zijnsintentie, de context of de talenten op de opvoeding van het kind. Mijn conclusie tot nog toe is dat er nog steeds levenslessen voorbij blijven komen, maar dat ouders hun kind beter begrijpen en het beter kunnen faciliteren, en dat kinderen daardoor sneller op die plek zijn waar ze floreren.”

Zelf weet ik na behoorlijk veel onderzoek in mijn eigen leven middels energiewerk en innerlijke scholing al aardig waar mijn zijnsintentie over gaat. Dus is mijn kernvraag vanavond: zal die zijnsintentie die ik over mezelf heb ontdekt via andere methoden en ingangen ook vanavond zichtbaar worden. De mensen die ik spreek in de pauze staan er deels ook zo in, naast me vertelt een dame dat het hele systeem haar duizelt, maar dat ze na de oefening wel uitkwam op een thema dat ze al wat langer van zichzelf weet. Daarin vond ze een mooie bevestiging. Iemand anders die ik spreek, is vooral nieuwsgierig of hij de Quaning-methode kan gaan inzetten voor zijn net nieuw opgerichte bedrijf. Zo hebben we allemaal onze eigen unieke verlangens vanavond. Dan is het tijd om aan de slag te gaan.

In tweetallen gaan we met de twee magische vragen aan de slag. Hiervoor neem je een recent voorbeeld uit je leven waarin je je echt irriteerde of waar je chagrijnig van werd. Je gaat dat heel feitelijk beschrijven en stelt daarbij de volgende vragen.

Vraag 1: Wat heb ik gezien, gehoord, ervaren vlak voordat ik frustratie, irritatie, ergernis  of chagrijn ervaarde?

Hierbij is het belangrijk dat je inzoomt op het moment vlak ervoor, dus voordat je in de emotie schiet over wat je irriteerde. Belangrijk is ook dat je heel feitelijk naar de situatie kijkt en niet naar de oplossing zoekt om de irritatie weg te krijgen. Het is fijn als je bij de ander doorvraagt naar wat er allemaal gebeurde.

Vraag 2: Welk verlangen van mij ligt in deze situatie besloten?

Het is de verpakking van het verlangen die inzicht geeft over wie je bent of wie je bedoeld bent te zijn.

Samen met een andere deelnemer gaan we aan de slag met de twee vragen. Het is alleen al leuk om even feitelijk te kijken naar dat wat je hopeloos irriteert. Bij mij was dat een vergadering met een collega die heel stellig was en zijn zin doordrukte. Hij wilde per se een artikel schrijven over een negatief onderwerp. De manier waarop hij dat stellig poneerde irriteerde me mateloos. Het verlangen dat er bij mij onder zit, gaat vooral over twee kanten van het verhaal laten horen. De vrijheid te mogen bewegen op je eigen pad. En altijd licht en donker naast elkaar laten bestaan.

Dat doe ik ook al in mijn werk als biografisch coach en bij het schrijven van levensverhalen, want naast de rafelige randjes van het leven zoek ik altijd naar die punten van licht in iemands verhaal. Ik hou ervan in gesprekken de momenten waarop mensen in hun kracht staan naar boven te laten komen, zodat ze weer voelen dat ze de hele wereld aankunnen. Dit is een bekend thema, dat zeker richting geeft over wat ik te doen heb in dit leven.

Over de oefening zegt mijn oefenpartner treffend: “Wat grappig en bijzonder om te merken dat je vaak zo vast kunt zitten in je eigen gedachten en dat je door deze vragen als vanzelf naar de laag eronder zakt. Ergens wist ik wel dat dit thema voor mij belangrijk was, maar nooit zo helder als nu. Dat neem ik zeker mee naar huis vanavond.”

Zo denken meer mensen erover in de nabespreking van de oefening. Voor de een is het best confronterend, terwijl iemand anders het wel erg voor de hand liggend vindt. En weer een andere deelnemer vindt deze oefening een mooie manier om jezelf even goed door te zagen. Een deelnemer vertelt na afloop: “Er gebeurde iets wezenlijks in mij tijdens de oefening met de twee vragen. Ik voelde het ook echt in mijn lijf.” Volgens Helma zit het beste inzicht vaak in de details van het feitelijke verhaal dat je vertelt. Het gaat over met andere ogen naar situaties kijken en de signaalfunctie ervan snappen.

Zijn de twee vragen magisch? Nou bij mij en mijn sparringpartner kwamen er wel echt aansprekende en herkenbare thema’s door naar boven. Geen verrassingen, maar wel genoeg inspiratie voor de komende tijd. En zo resoneren alle termen en magische vragen nog even door. Dit is duidelijk materie om je gedachten nog eens over te laten gaan en alle informatie nog eens te herkauwen. En sommigen gaan naar huis met een sprankje van wat ze hebben gezien van hun eigen zijnsintentie. Verlangend naar meer.

Wil je meer informatie willen weten over de methode rondom Zijnsintentie of Quaning?

Kijk dan eens op de site van Helma: https://nl.helmalieberwerth.info

.

Met dank aan Helma Lieberwerth en Dana Ploeger (biografisch coach en journalist), de schrijfster van deze blog,

 

De blog is geïnitieerd door Mind&Health 

.

Heeft deze blog je getriggerd, lees dan het boek van Marieke de Witt:

Nader kennismaken met Mind&Health?