Close

Sonja / HR-manager

“Ik heb de gesprekken als zeer open en prettig ervaren. Niek heeft mij op een juist spoor gezet. Aan de hand van mijn dagelijkse bezigheden laten inzien dat mijn houding op de lange termijn niet vol te houden is. Hij gaf mij handvaten om dit om te zetten hoe ik het anders kan aanpakken. De lat hoeft niet altijd zo hoog te liggen. Het is aan mij, om dit spoor te blijven volgen. Ik mag ook wel eens milder zijn voor mezelf, alleen ik heb die regie in handen. Luisteren naar je lichaam is noodzakelijk voor een goede balans. Kleine stappen vooruit zijn op de lange termijn grote sprongen. Ik mag dus trots zijn op vooruitgang😊 al zijn dit soms kleine stapjes.”