Close

‘Met een goede mentale gezondheid voorkom je een burn-out’

De masterclass van 26 oktober is verplaatst naar 11 januari 2021.

Aankomende Masterclass (51e): 

‘Met een goede mentale gezondheid voorkom je een burn-out’ door Prof. dr. Jim van Os (auteur, hoogleraar in de psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht’)

Datum:            11 januari 2021
Tijd:                  van 17.00 tot 21.00 uur
Locatie:           Mind&Health, IJsselmeerweg 100D, Naarden

Verwaarlozing van mentale veerkracht als oorzaak van oprukkende mentale ongezondheid

Iedereen is ervaringsdeskundig op het gebied van zijn/haar mentaal functioneren en de ups en downs die daarbij horen. Iedereen kent naast de ups ook de downs, het mentale lijden is groot. Echter begrijpen we het?

Mentaal lijden is een belangrijke en kostbare aangelegenheid voor onze samenleving. Lichamelijke ziekten treffen vooral oudere mensen. Het falen van mentale gezondheid treft vooral jonge mensen die bezig zijn zich te ontwikkelen op het gebied van studie en werk. Daarnaast zit mentaal lijden al decennia bij de top 3 van arbeidsongeschiktheid. Uitval treft nu ook steeds vaker kinderen en adolescenten die zich toenemend wenden tot de geestelijke gezondheidszorg. Het aanbod van psychische zorg is sinds 2006 met 300% toegenomen en het gebruik van medicaties en pijnstillende middelen neemt gestaag toe.

Wat is er nodig om deze trend te keren? Hoe kunnen wij preventief aan mentale weerbaarheid gaan werken? Welke taal en welke wetenschap heb je nodig om mentale weerbaarheid te bevorderen, persoonlijk en in organisaties?

In deze masterclass gaat Jim in op de nieuwe wetenschap van het ‘mentale’ en de kanteling van ziektebestrijding naar weerbaarheidsbevordering. We exploreren de mentale ruimte en hoe daarin de relatie met onszelf, de omgeving én ons lichaam tot stand komt. We ervaren hoe we de mentale ruimte kunnen ontstijgen en hoe zo aspecten van weerbaarheid kunnen ontstaan.

Let op:

Onze masterclasses zijn tot onze vreugde steeds gewilder en daardoor vroegtijdig vol. In verband met het in acht nemen van de 1,5 meter regel kunnen zich  maximaal 25 deelnemers inschrijven. Zorg dat je er tijdig bij bent.

 Praktisch

  • Wij ontvangen je graag tussen 16.45 en 17.00 uur bij Mind&Health in Naarden (omdat de meeste navigatiesystemen de IJsselmeerweg 100D te Naarden niet kennen, wijzen wij graag op onze routebeschrijving). Rond 18.45 uur wordt er een smakelijke, gezonde maaltijd aangeboden. Het officiële gedeelte is rond 21.00 uur afgelopen.
  • De prijs voor deze masterclass is per deelnemer wederom € 87,50 (excl. btw).

Jim van OsJim van Os is een Nederlandse hoogleraar in de psychiatrie (Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ) en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij is gasthoogleraar aan het Institute of Psychiatry van het King’s College te Londen, waar hij in 2016 werd benoemd tot King’s College Fellow.

Daarnaast is Jim lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij staat vermeld op de Thomson-Reuter Web of Science list van ‘the world’s most influential scientific minds of our time’ (2014-2016). Jim kreeg onder meer bekendheid door zijn voorstel in Lancet en Nature om schizo-labels in de psychiatrie (schizofrenie, schizoaffectief, schizofreniform, etc.) te vervangen door een, volgens hem, wetenschappelijker en patiëntvriendelijker brede syndromale diagnose.