Close

Hoe houd je je medewerkers vitaal?

In de huidige tijd waarin bedrijven genoodzaakt zijn om thuis te werken is het vraagstuk rondom de vitaliteit van medewerkers belangrijker dan ooit. Het is lastig in te schatten hoe medewerkers in hun vel zitten nu iedereen thuis werkt. Als werkgever zoek je naar mogelijkheden om je mensen te ondersteunen bij een goede werk-privébalans en een gezonde leefstijl.

Wij geloven steeds sterker in de ongelofelijke kracht van ‘de vitale medewerker’. Het wordt ons iedere dag duidelijker wat hiervan de waarde is. En dat je dit bereikt door juist laagdrempelig te interveniëren. De kracht van het kleine…

Het team energiedashboard

Wanneer je aan de slag wilt met je team of de gehele organisatie, dan volgt na en inspirerende kick-off een collectieve aanpak. Net als bij het individuele traject wordt gestart met het uitvragen van de energielevel-check met als uitkomst het persoonlijk energiedashboard. Hierna volgt voor iedere medewerker een vitaliteitsgesprek. Op basis van het overall team-energiedashboard (TED) en de gevoerde gesprekken bekijken we welke onderwerpen collectieve aandacht nodig hebben. Over deze thema’s worden interactieve workshops en/of andere interventies voor medewerkers georganiseerd.

Wij kunnen met een grote mate van betrouwbaarheid aan de hand van het persoonlijk energiedashboard vaststellen of er bijvoorbeeld medewerkers dreigen uit te vallen. Indien wenselijk kan aan hen aanvullende begeleiding in de vorm van coaching worden ingezet.

Na verloop van tijd kan een hermeting worden gedaan zodat inzichtelijk wordt waar er binnen het team of de organisatie vooruitgang is geboekt en waar er eventueel nog verder potentieel respectievelijk knelpunten zijn. Met deze aanpak krijgt fysieke en mentale well-being op een structurele manier aandacht.

Wat is de energielevel-check?

Tijdens de energielevel-check beantwoorden je medewerkers 30 vragen over de 10 energizers in je leven:

Energizers 2021

Op basis van de 10 energizers laten wij jouw medewerkers stap voor stap zien hoe je deze in balans kunt brengen en houden. Deze energizers zijn factoren waar iedereen energie van krijgt, mits je je bewust bent van de werking, de juiste persoonlijke kennis hieromtrent hebt en deze in je leven integreert. Alle energizers staan met elkaar in verband en hebben invloed op elkaar. Zodra je met één energizer begint heeft dat een positief effect op de andere negen en zo op je hele leven.  Op die manier groeit je vitaliteit en ben je klaar om weer vol energie, focus en plezier je wensen en ambities waar te maken. Dat is de wereld van Mind&Health. En in die wereld draait het om jouw mensen.

Uit de energielevel-check volgt het persoonlijk energiedashboard dat tijdens het vitaliteitsgesprek besproken wordt.

SPECIMEN Jan Anoniem

Wat komt er aan bod in het vitaliteitsgesprek?

Het vitaliteitsgesprek is een moment van bewustwording samen met één van onze professionele coaches. Het staat helemaal in het teken van vitaliteit en energie, is praktisch en pragmatisch en opgebouwd aan de hand van het (wetenschappelijk onderbouwde) energiedashboard.

Enkele vragen die aan jouw medewerkers gesteld kunnen worden:

  • Wat heeft jouw aandacht of zou aandacht mogen krijgen?
  • Wat springt er voor jou uit? 
  • Als je het voor het zeggen hebt en er geen beperkingen zijn, wat zou er dan voor je gaan veranderen? 
  • Waar wil jij in dit gesprek aandacht aan geven en je op richten?
  • Waar ga je vanaf vandaag mee starten en/of stoppen?

Het resultaat voor jouw medewerkers: een nulmeting, daardoor bewustwording, praktische tips en eerste inzichten om daarmee een eerste stap te zetten naar meer vitaliteit, veerkracht, belastbaarheid…

Het resultaat voor jou als organisatie: inzicht in de rode draden/ thema’s die binnen jouw organisatie spelen. Deze uitkomst kan vervolgens in het strategisch plan resp. in het HR-beleid worden geïntegreerd.

Ben je als organisatie geïnteresseerd in het team energiedashboard? Laat hier je gegevens achter.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.