Close

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek levert in korte tijd informatie over je gezondheid op.

Het bloedonderzoek is een van de eenvoudigste onderdelen van de screening, omdat het zich beperkt tot het afnemen van enkele buisjes bloed. De bloedafname kost maar enkele minuten en levert harde, bruikbare data op ten aanzien van je gezondheid. Meten is weten en met het bloedonderzoek zien wij of je lichamelijk gezond bent.

In het geval van overgewicht kunnen we onderbouwen of er tegelijk ook bijkomende stoornissen van de vethuishouding in de lever zijn. Indien bij overgewicht ook de lever is aangedaan, is dat belangrijke informatie ten aanzien van de ernst van vervetting van de organen en daarmee van de gezonde levensverwachting. Sommige mensen hebben al bij licht overgewicht leververvetting, anderen pas bij ernstig overgewicht. Door te meten kunnen we gezondheidsadviezen ondersteunen met harde data. Vervolgens kunnen we met leefstijlinterventies afwijkende waarden meetbaar proberen te corrigeren.

Wat doen we bij het bloedonderzoek?

We meten je bloeddruk en hartslag en verrichten een uitvoerig bloedonderzoek.

Wanneer een bepaalde waarde buiten de referentiewaarden valt, hoeft er geen sprake te zijn een aandoening of verder medisch onderzoek. Ook bij gezonde mensen is er bij elke willekeurige meting 5% kans om een afwijkende uitslag te vinden en dus buiten de normaalwaarden te vallen.

Het bloedonderzoek zelf duurt nog geen vijf minuten, binnen twee weken krijg je de uitslag

Bloedonderzoek