Close

Energielevel-check nieuwe versie – test AK

De navolgende vragen gaan over de 10 energizers in je leven. Geef het antwoord, zonder lang na te denken, wat in je opkomt.

Step 1 of 11

 • Wie ben jij?

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Energizer Slaap

 • (0 = geen t/m 10 zeer hoge mate van bewustzijn)

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Mind&Health voldoet aan de nieuwe scherpe regelgeving voor privacy en veiligheidswaarborging. Zodoende zal er zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens worden omgegaan.