Close

Redden mijn mensen het thuis tijdens de 2e en misschien zelfs 3e coronagolf?

Veenman

In de praktijk hebben wij mogen ervaren dat online vitaliteitsgesprekken met medewerkers in deze tijd een effectief middel zijn. Met een gesprek van 30 minuten per persoon geef je je mensen een groot cadeau én jezelf. Het resultaat is dat iedere werknemer inzicht en handvatten krijgt in individuele uitdagingen die spelen en dat jullie ontdekken welke thema’s collectief bij Veenman aandacht mogen krijgen.

Tijdens deze pandemie waarin ook de medewerkers in van Veenman genoodzaakt zijn om (deels) thuis te werken, is het vraagstuk rondom hun fysieke en mentale vitaliteit belangrijker dan ooit. Is het voor jullie ook lastiger in te schatten hoe jullie mensen in hun vel zitten? Eén ding weet je wel zeker; je wilt er voor hen zijn. Hoe doe je dat nu?

Wij geloven als Mind&Health steeds sterker in de ongelofelijke kracht van ‘de vitale medewerker’. Het wordt ons iedere dag duidelijker wat hiervan de waarde is. En dat je dit bereikt door juist laagdrempelig te interveniëren. De kracht van het kleine…

Om deze reden bieden wij onze energielevel-check in combinatie met online vitaliteitsgesprekken van 30 minuten aan voor teams en organisaties.

Het resultaat voor jouw medewerkers:

 • een nulmeting
 • daardoor bewustwording
 • praktische tips en
 • belangrijke inzichten tijdens 3 online gesprekken om daarmee in 100 dagen een goede stap te zetten naar meer integrale vitaliteit, veerkracht, belastbaarheid…
 • een nameting

Het resultaat voor jou als organisatie:

 • inzicht in de rode draden/thema’s die binnen jouw organisatie spelen
 • vroegtijdige identificatie van mogelijk dreigende ‘uitvallers’
 • kostenbesparing op (potentieel) ziekteverzuim

Uiteraard zijn de uitkomsten vertrouwelijk en worden deze alleen met de medewerker persoonlijk besproken. Mind&Health haalt de rode draden eruit en adviseert Veenman over wat er speelt. Geanonimiseerd natuurlijk! Deze uitkomst wordt vervolgens in het strategisch plan resp. in het HR-beleid geïntegreerd. Zo wordt het een logisch en zich versterkend geheel en geen losse en/of tijdelijke component.

Hieronder vind je alle informatie op een rij…

Wat kunnen je medewerkers verwachten?

 • energielevel-check (= een vragenlijst; invultijd 5 à 6 minuten)
 • een persoonlijk energiedashboard als uitkomst
 • het eerste online coachingsgesprek van 30 minuten
 • e-book met concrete, praktische tips en handvatten voor meer vitaliteit
 • een tweede online coachingsgesprek van 30 minuten na 50 dagen
 • een derde online coachingsgesprek van 30 minuten na 100 dagen
 • een nameting om de voortgang in beeld te brengen

Wat is de energielevel-check?

Tijdens de energielevel-check beantwoorden je medewerkers 30 vragen over de 10 energizers in het leven:

Energizers

Op basis van de 10 energizers laten wij jouw medewerkers stap voor stap zien hoe je deze in balans kunt brengen en houden. Deze energizers zijn factoren waar iedereen energie van krijgt, mits je je bewust bent van de werking, de juiste persoonlijke kennis hieromtrent hebt en deze in je leven integreert. Alle energizers staan met elkaar in verband en hebben invloed op elkaar. Zodra je met één energizer begint heeft dat een positief effect op de andere negen en zo op je hele leven.  Op die manier groeit de vitaliteit en zijn je medewerkers klaar om weer vol energie, focus en plezier wensen en ambities waar te maken. Dat is de wereld van Mind&Health. En in die wereld draait het om jouw mensen.

Na het invullen van de energielevel-check ontvangen jullie medewerkers hun persoonlijk energiedashboard per mail. Deze wordt tijdens het vitaliteitsgesprek besproken. In de mail vinden zij tevens een link om het gesprek zelf in te plannen met een van onze coaches. Rondom de 50e en 100e dag zullen wij opnieuw een email uitsturen om de gesprekken in te plannen resp. de energielevel-check als nameting opnieuw in te vullen.

Wat komt er aan bod in de online vitaliteitsgesprekken?

Het online vitaliteitsgesprek van 30 minuten is een moment van bewustwording samen met één van onze betrokken coaches. Het staat helemaal in het teken van vitaliteit en energie, is praktisch en pragmatisch en opgebouwd aan de hand van het (wetenschappelijk onderbouwde) energiedashboard.

Enkele vragen die aan de orde kunnen gaan komen:

 • Wat heeft jouw aandacht of zou aandacht mogen krijgen?
 • Wat springt er voor jou uit? 
 • Als je het voor het zeggen hebt en er geen beperkingen zijn, wat zou er dan voor je gaan veranderen? 
 • Waar wil jij in dit gesprek aandacht aan geven en je op richten?
 • Waar ga je vanaf vandaag mee starten en/of stoppen?

We zijn enorm benieuwd naar jullie reactie op het bovenstaande voorstel.

2021 – van #covid naar #gofit!