Close

Blow our mind…

…light Lely

Wij willen graag van jou weten, hoe je ervaringen zijn met Mind&Health. Door middel van rapportcijfers mag je de verschillende fasen van jouw traject beoordelen en eventueel aanvullen met eigen opmerkingen. Wij hechten veel waarde aan jouw mening en zullen deze beoordeling gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze klanten te verbeteren.

    (0 = niet van toepassing)